A la pàgina principal... Arxius Fotogràfics
de Catalunya
Azimut

 Català Other languages   Castellano   English   Français  
Nom de l'arxiu Arxiu Municipal del Prat de Llobregat
Persona responsable Gómez Inglada, Margarida Telefon 93 4782858
Adreça Ramón Llull, 12
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Fax 93 4782701
E-mail
Adreça web
Total imatges 3.200
Plaques Negatius Paper 2.000 Diapositives Altres formats 1.200
Temes Imatges d’urbanisme, agricultura, aviació, aeroport del Prat de LLobregat.
Períodes de temps Des del 1900 fins al 1950.
Procés de digitalització
Informació addicional Altres formats: postals.
Tornar a l'índex d'Arxius Fotogràfics

Per a suggeriments o modificacions adreceu-vos a: iafc@ultrafox.com

UltraFox Document HTML generat automàticament.
06-01-2003 16:21:53 - Versió Catalana.
© Azimut Serveis Informàtics
Azimut
A l'inici de la pàgina...