A la pàgina principal... Arxius Fotogràfics
de Catalunya
Azimut

 Català Other languages   Castellano   English   Français  

Nom de l'arxiu Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès
Persona responsable Foj i Alvira, Gemma Telefon 93 6746993
Adreça Rbla. De Can Mora, 11, 2n
08190 St. Cugat del Vallès (Barcelona)
Fax 93 6755406
E-mail alcaldia@ascv.es
Adreça web http://www.ascv.es
Total imatges 26.900
Plaques Negatius Paper 16.900 Diapositives 10.000 Altres formats
Temes Imatges d’urbanisme, activitats diverses, actes institucionalsde Sant Cugat del Vallès i el fons d’imatges Joan Cabanes Alibau.
Períodes de temps Des del 1930 al 1952 –fons d’imatges Joan Cabanes i Alibau–, i del 1960 al 1996.
Procés de digitalització Arxiu en procés de digitalització. Sistema documental UltraFox.
Informació addicional Arxiu de consulta còmoda del qual es realitzen exposicions.
Tornar a l'índex d'Arxius Fotogràfics

Per a suggeriments o modificacions adreceu-vos a: iafc@ultrafox.com


UltraFox Document HTML generat automàticament.
06-01-2003 16:21:53 - Versió Catalana.
© Azimut Serveis Informàtics
Azimut
A l'inici de la pàgina...