A la pàgina principal... Arxius Fotogràfics
de Catalunya
Azimut

 Català Other languages   Castellano   English   Français  
Nom de l'arxiu Arxiu Parroquial de Sant Andreu de Llavaneres
Persona responsable Vergés i Milena, F. Xavier Telefon 93 7926144
Adreça Pl. Abat G.M. Brassó, 1, Aptat. 82
08392 Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona)
Fax
E-mail
Adreça web
Total imatges 500
Plaques 500 Negatius Paper Diapositives Altres formats
Temes Temes locals de St. Andreu de Llavaneres i d’arreu de Catalunya.
Períodes de temps Des de principis del s.XX fins al 1996.
Procés de digitalització
Informació addicional Arxiu de consulta còmoda, amb voluntaris dedicats.
Tornar a l'índex d'Arxius Fotogràfics

Per a suggeriments o modificacions adreceu-vos a: iafc@ultrafox.com

UltraFox Document HTML generat automàticament.
06-01-2003 16:21:53 - Versió Catalana.
© Azimut Serveis Informàtics
Azimut
A l'inici de la pàgina...