A la pàgina principal... Arxius Fotogràfics
de Catalunya
Azimut

 Català Other languages   Castellano   English   Français  
Nom de l'arxiu Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre
Persona responsable Telefon
Adreça St. Domènech, 12
43500 Tortosa (Tarragona)
Fax
E-mail
Adreça web
Total imatges 7.000
Plaques 5.000 Negatius Paper 2.000 Diapositives Altres formats
Temes Terres de l'Ebre.
Períodes de temps Des de 1870 fins a l’actualitat.
Procés de digitalització
Informació addicional
Tornar a l'índex d'Arxius Fotogràfics

Per a suggeriments o modificacions adreceu-vos a: iafc@ultrafox.com

UltraFox Document HTML generat automàticament.
06-01-2003 16:21:52 - Versió Catalana.
© Azimut Serveis Informàtics
Azimut
A l'inici de la pàgina...