A la pàgina principal... Arxius Fotogràfics
de Catalunya
Azimut

 Català Other languages   Castellano   English   Français  
Nom de l'arxiu Arxiu Zerkowitz / Styl Crom
Persona responsable Subirana López, M. Carme Telefon 93 2112250
Adreça Arenys, 41
08035 Barcelona
Fax 93 4189361
E-mail
Adreça web
Total imatges 40.000
Plaques 25.000 Negatius Paper 15.000 Diapositives Altres formats
Temes Imatges de paisatge, muntanya, urbanisme, Catalunya, Balears, Marroc, Sumatra.
Períodes de temps Des de 1914 fins a l’actualitat.
Procés de digitalització
Informació addicional
Tornar a l'índex d'Arxius Fotogràfics

Per a suggeriments o modificacions adreceu-vos a: iafc@ultrafox.com

UltraFox Document HTML generat automàticament.
06-01-2003 16:21:53 - Versió Catalana.
© Azimut Serveis Informàtics
Azimut
A l'inici de la pàgina...