A la pàgina principal... Arxius Fotogràfics
de Catalunya
Azimut

 Català Other languages   Castellano   English   Français  
Nom de l'arxiu Museu d’Arqueologia de Catalunya
Persona responsable Tarrats Bou, Francesc Telefon 93 4232149/93 4235601
Adreça Passeig Sta. Madrona 39-41
08038 Barcelona
Fax 93 4254244
E-mail ftarrats@barcelona.mac.es
Adreça web
Total imatges 51.970
Plaques 7.303 Negatius 42.779 Paper Diapositives 1.888 Altres formats
Temes Imatges de material arqueològic.
Períodes de temps Des de la Prehistòria fins a l’Edat Mitjana.
Procés de digitalització
Informació addicional Arxiu interessant per a l’investigador o arqueòleg.
Tornar a l'índex d'Arxius Fotogràfics

Per a suggeriments o modificacions adreceu-vos a: iafc@ultrafox.com

UltraFox Document HTML generat automàticament.
06-01-2003 16:21:55 - Versió Catalana.
© Azimut Serveis Informàtics
Azimut
A l'inici de la pàgina...