A la pàgina principal... Arxius Fotogràfics
de Catalunya
Azimut

 Català Other languages   Castellano   English   Français  

Nom de l'arxiu Arxiu Històric de Sabadell
Persona responsable Comasòlives, Joan (director) / Pardo, Isabel (resp. arxiu) Telefon 93 7268121/93 7268777
Adreça Indústria, 32-34
08202 Sabadell (Barcelona)
Fax 93 7275703
E-mail
Adreça web
Total imatges 44.000
Plaques Negatius 18.000 Paper 26.000 Diapositives Altres formats
Temes Imatges del món rural de Sabadell, del món rural del Vallès, del món urbà, esdeveniments socials (actes religiosos, polítics, festes populars), imatgeria religiosa, entitats locals públiques i privades, activitat industrial (sobretot tèxtil) activitats culturals i de lleure, serveis (sanitat, correus, ensenyament, bombers...) esports i competicions, urbanisme, personalitats locals, etc...
Períodes de temps Des de 1881 fins a l’actualitat.
Procés de digitalització Arxiu parcialment digitalitzat.
Informació addicional De consulta còmoda, amb personal especialitzat.
Tornar a l'índex d'Arxius Fotogràfics

Per a suggeriments o modificacions adreceu-vos a: iafc@ultrafox.com


UltraFox Document HTML generat automàticament.
06-01-2003 16:21:52 - Versió Catalana.
© Azimut Serveis Informàtics
Azimut
A l'inici de la pàgina...