A la pàgina principal... Arxius Fotogràfics
de Catalunya
Azimut

 Català Other languages   Castellano   English   Français  
Nom de l'arxiu Estudi Jordi Vidal
Persona responsable Vidal i Fugardo, Jordi Telefon 93 2105973 / 907 199852
Adreça Joan Blanques 46, torre
08012 Barcelona
Fax 93 2105973
E-mail
Adreça web
Total imatges 35.000
Plaques 5.000 Negatius Paper Diapositives 30.000 Altres formats
Temes Paleontologia, mineralogia, cristalografia, zoologia i botànica (en estudi i ambient natural), així com muntatges experimentals (física, química, aquaris...), geografia, paisatge, foto aèria, medis naturals, ecologia, medis urbans i rurals, viatges...
Períodes de temps Des de 1980 fins a l’actualitat.
Procés de digitalització
Informació addicional De consulta còmoda. Personal especialitzat. Ha col·laborat en 100 llibres. Alt nivell de qualitat tècnica i alt nivell d’especialització. Diapositives 1/2 format (10.000), 24 x 36 (20.000).
Tornar a l'índex d'Arxius Fotogràfics

Per a suggeriments o modificacions adreceu-vos a: iafc@ultrafox.com

UltraFox Document HTML generat automàticament.
06-01-2003 16:21:54 - Versió Catalana.
© Azimut Serveis Informàtics
Azimut
A l'inici de la pàgina...