A la pàgina principal... Arxius Fotogràfics
de Catalunya
Azimut

 Català Other languages   Castellano   English   Français  
Nom de l'arxiu Arxiu Gavín
Persona responsable Gavín Barceló, Josep Ma. Telefon 93 6742570
Adreça Av. Mas Fuster, 57
08190 Valldoreix (Sant Cugat del Vallès) (Barcelona)
Fax
E-mail
Adreça web
Total imatges 301.000
Plaques Negatius 141.000 Paper 160.000 Diapositives Altres formats
Temes
Períodes de temps Des del s. XIX fins a l’actualitat.
Procés de digitalització
Informació addicional
Tornar a l'índex d'Arxius Fotogràfics

Per a suggeriments o modificacions adreceu-vos a: iafc@ultrafox.com

UltraFox Document HTML generat automàticament.
06-01-2003 16:21:52 - Versió Catalana.
© Azimut Serveis Informàtics
Azimut
A l'inici de la pàgina...