A la pàgina principal... Arxius Fotogràfics
de Catalunya
Azimut

 Català Other languages   Castellano   English   Français  
Nom de l'arxiu Arxiu del Temple de la Sagrada Família
Persona responsable Vinaixa, Laia Telefon 93 2073031
Adreça Mallorca, 401
08013 Barcelona
Fax 93 4761010
E-mail sagfam@grupart.es
Adreça web
Total imatges 8.550
Plaques 50 Negatius 3.500 Paper 4.500 Diapositives 500 Altres formats
Temes Imatges de les obres del temple de la Sagrada Família i obres de Gaudí, així com la manera de viure i de treballar d’en Gaudí. Els principals autors són Zerkovitz, Català Roca, Aleu.
Períodes de temps Des de 1882 fins a l’actualitat.
Procés de digitalització
Informació addicional Permet una consulta còmoda, ja que està organitzat temàticament. Personal especialitzat. S’organitzen exposicions. S’aprecia l’evolució de les obres del temple des dels seus inicis i de l’entorn del barri.
Tornar a l'índex d'Arxius Fotogràfics

Per a suggeriments o modificacions adreceu-vos a: iafc@ultrafox.com

UltraFox Document HTML generat automàticament.
06-01-2003 16:21:52 - Versió Catalana.
© Azimut Serveis Informàtics
Azimut
A l'inici de la pàgina...